"SW Group" Şirkəti 14 iyul 2006-cı ildə yaradılmışdır. Şirkətin yaradılmasında məqsəd, onun tərkibinə daxil olan digər qurumların və strateji planlaşdırma sahəsində fəaliyyətlərinin koordinasiyasının gücləndirilməsidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin başladığı və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına yardım siyasəti, "SW Group" Şirkətinin biznes sahəsində Respublika iqtisadiyyatında qabaqcıl yerlərdən birinin tutmasına şərait yaratmışdır.

Bu günki gündə "SW Group"un tərkibinə əsasən aviasiya sahəsində fəaliyyət göstərən 11 şirkət daxildir. Müəssisələrdə 4000 nəfərə yaxın yüksək ixtisaslı mütəxəssislər məşğuldur. Müntəzəm olaraq texniki xidmətin yaxşılaşdırılması işi aparılır, əməkdaşların hazırlanması və yenidən hazırlanmasında dünyada tanınmış tədris mərkəzləri ilə əməkdaşlıq edilir. "SW Group"a daxil olan şirkətlər dəyərli beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir və öz sahələri üzrə digər tanınmış dünya şirkətləri ilə əlaqələr qururlar. "SW Group"un tərkibinə daxil olan şirkətlərin fəaliyyəti ilə bu saytın səhifələrində tanış ola bilərsiniz.